parallax background

Yönetimin Mesajı

Entegre'nin Hikayesi


Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumanın sadece yasal zorunluluklara indirgenemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yasal nedenlere hapsedilmiş, “zorunlu ve sıkıcı” bir faaliyet bütünü olmaktan çıkaran, müşterilerimizin ve çalışanlarının motive olduğu, iyi uygulamalarla desteklenmiş profesyonel bir faaliyet haline getiriyoruz.

Kuruluşların, kurumsal sürdürülebilirlik ve risk yönetimi faaliyetlerindeki farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek zengin bir hizmet yelpazesine sahibiz. Sağlık ve güvenlik konularında kuruluşların kalite ve çevre departmanları ile ortak projeler gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar onlarca farklı sektörde, binlerce kuruluşa eğitim, denetim ve danışmanlık hizmeti sunmanın biriktirdiği tecrübe ile sizlere aradığınız nitelikli hizmeti sunmak için yanı başınızdayız.

65 ile yayılan yaygın hizmet ağımız, nitelikli kadromuz ve çevik hizmet anlayışımız ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına hizmet sunmanın kıvancını yaşıyoruz.

“Sürekli iyileşmeyi” yalnızca müşterilerimize bir tavsiye olarak iletmiyor, kendi iç süreçlerimizi de iyileştirmeye önem veriyoruz. Performansımızı düzenli olarak gözden geçiriyor, daha iyi bir hizmet deneyimi için müşteri geri bildirimlerini önemsiyoruz.

Müşterilerimizin İSG süreçlerini dijital olarak izleyebildikleri, uçtan uca dijitalleşmiş, yenilikçi bir İSG anlayışının sektörde temsilciliğini üstlenme vizyonunu taşıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, tanımlı ölçütlere ve en iyi bilgi içeriğine sahip bir sistem çerçevesinde yönetilebilmesi için en iyi uygulama örneklerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Entegre İSG olarak, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını uluslararası standartlara taşımayı kendimize görev olarak kabul ediyoruz.

Çünkü söz konusu iş sağlığı ve güvenliği olunca “daha iyisini” yapmanın mümkün olduğuna inanıyoruz…

Kalite Politikamız

- Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

- Tüm çalışanlarımız ile birlikte sağlık ve güvenlik konularında gelişmeleri takip edebilecek bir alt yapı tesis etmek,

- Hizmet verdiğimiz işletmelerde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek,

- İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

- İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

- Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak

- İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, hizmet verdiğimiz işletmelerin diğer süreçlerine tam entegrasyonunu sağlamaktır.

Bir Bakışta Entegre

İstihdam Artışı

Bir Bakışta Entegre
125%

Müşteri Portföyü Artışı

Bir Bakışta Entegre
750

Adam / Gün Eğitimi

Bir Bakışta Entegre
65KM

Kat edilen Mesafe