Kurumsal sağlık ve güvenlik danışmanlığı ile kuruluşların “İSG yönetim mekanizmaları denetlenerek boşluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması ve bu önerilerin hayata geçirilmesi” süreçlerini kapsayan döngü “Bağımsız Denetim” hizmetlerinin ana hattını oluşturmaktadır.