İnşaat Projelerinde İSG Eğitiminin Amacı Nedir?

İnşaat projelerinde görev alan yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmayı ve mesleki yeterliliğini geliştirmeyi hedefleyen eğitimdir. Eğitimin başlıca amacı, inşaat proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde bir inşaat projesinin tasarım süreçlerinden başlayarak, şantiye süreçleri ve sonrasındaki işletme süreçlerinde kadar olan proje döngüsünde İSG yönetiminin ilkelerinin kavranmasını sağlamaktır

İnşaat Projelerinde İSG Eğitiminin İçeriği Nedir?

  • Tanım ve kavramlar
  • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
  • İnşaat sektöründe gerçekleşen iş kazalarının analizi
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (HSE65, OSHA, ISO 45001)
  • İnşaat proje süreçleri (ön tasarım, tasarım, uygulama ve işletme)
  • Modern proje yönetiminin ana başlıkları (sözleşme yönetimi, süre planlama, organizasyon yönetimi, maliyet yönetimi, İSG yönetimi, kalite yönetimi)
  • Proje yönetiminde İSG başlığındaki görev, yetki ve sorumluluklar
  • İnşaat sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ilkeleri
  • Proje süreçleri, proje yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi
  • İyi uygulama örnekleri

İnşaat Projelerinde İSG Eğitimini Kimler Almalıdır?

İnşaat projelerinde görev alan tüm profesyoneller

İnşaat Projelerinde İSG Eğitiminin Süresi Nedir?

1 gün(8 Saat)