Yangın Eğitiminin Amacı Nedir?

Yangın konusunda gerekli önlemlerin alınması, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler, tahliye konusu ve mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etme yöntemlerinin öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimde, yangın öncesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi, doğru müdahale ve yangın söndürme teknikleri ile yangın anında ve sonrasında oluşabilecek can ve mal kayıplarının en az seviyeye indirilmesi hedeflenir.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Nasıl Yapılır?

Eğitimlerimiz temel ve genel olmak üzere iki farklı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz, toplam 16 saat ve azami iki gündür. Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve raporlar işletmelere teslim edilir.

Yangın Eğitimini Kimler Almalıdır?

Acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir. Genel başlığındaki eğitim ise genellikle işyerinde verilir ve işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.

KANUN NE DİYOR?

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Yangınla Korunma Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.