Temel İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlanır.

Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Kaç Saattir?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtildiği üzere;

 • Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hangi Sıklıkla Aldırılmalıdır?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa eğitim aldırmak zorundadırlar.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma,

Diğer Konular : (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

KANUN NE DİYOR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtildiği üzere; İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.