parallax background

Eğitim Hizmetleri

DAHA GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI


İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirme çalışmalarında genel olarak “Asıl Süreç” (Main Procces) ler hedeflemektedir. Asıl süreçleri destekleyici, yan ve destek süreçlerin de (Satınalma, Pazarlama, Bilgi İşlem vb..) iş sağlığı ve güvenliğine etkisi çok fazladır. Entegre OSGB işletmelerin tüm süreçlerdeki eğitim ihtiyaçlarını analiz eder ve özelleştirilmiş İSG eğitimleri tasarlar. Bu eğitimler alanında deneyimli akademisyen veya uzmanlar tarafından verilir

Kurucularımızın ve bünyemizde çalışan İSG profesyonellerinin uzmanlık alanlarına giren diğer konularda da müşterilerimize eğitimler vermekteyiz. Verdiğimiz eğitimlerin etkinliğini yaptığımız değerlendirme çalışmaları ile ölçüyoruz ve sürekli verimliliği arttırıcı çalışmalar yapıyoruz.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri genel olarak “Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi” olarak algılanmaktadır. Ancak kanun açık bir şekilde ifade etmektedir ki; işveren iş kazalarının önüne geçmek için gerekli tüm eğitimleri (Mesleki eğitimler, işe özel iş güvenliği eğitimleri, spesifik işbaşı eğitimleri vb.) çalışanlarına vermek ve/veya verdirmek ile yükümlüdür.

KANUN NE DİYOR?

6331 saylı iş sağlığı ve güvenliği kanunu eğitimler ile ilgili İşverenin genel yükümlülüğünü açık bir şekilde ifade etmektedir.

- Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat
- Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
- Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat, olarak her çalışan için düzenlenir.

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

İşyerlerinde çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermemenin cezai müeyyidesi çalışan başına 626 TL’ dir. Bu bedel çalışana eğitimsiz olarak işletmede çalıştığı her ay için ayrı ayrı tahakkuk edilmektedir.

Örneğin 20 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işletme eğitim vermeksizin personel çalıştırması durumunda; Her ay için 12.520 TL idari para cezasına çarptırabilecektir.

BAŞLICA EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Uzaktan Eğitim; fiziksel olarak katılımcı ve eğitmenin aynı mekânda olmasını gerektirmeyen ve internet ortamında eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan çeşitli medya araçları yardımı ile verilen eğitimlerdir. Entegre OSGB en az 8 saat en çok 16 saat süren İSG eğitim sürelerini göz önüne alarak işletmelere uygun uzaktan eğitim sistemi geliştirmiştir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşulları göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli olarak verilmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

Sağladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin hedeflerinden olan “iş kazalarının ve meslek hastalıklarının” önüne geçmek adına çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızın arasında yer alan İlk Yardım Eğitimlerimiz ile olmasını istemediğimiz kazalar veya hastalıklar meydana geldikten sonra duruma müdahale ederek, hasta veya kazazede üzerinde oluşabilecek kalıcı hasarları önlemeyi hedeflemekteyiz.

YANGINEĞİTİMİ

Eğitimlerimiz temel ve genel olmak üzere iki farklı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz, toplam 16 saat ve azami iki gündür, acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir. Genel başlığındaki eğitim ise genellikle işyerinde verilir ve işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.