İşyeri Ortam Ölçümü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İş güvenliğini sağlamak amacıyla laboratuar ve mühendislik alanlarında ki iç ortam kontrollerinin yapılmasıdır. Ortam ölçümleri en modern teknolojik ürünlerle yapılmaktadır.

İşyeri ortam ölçümleri yapılmadan önce, bütün çalışanlar riskler hakkında bilgilendirilir, çünkü çalışanların bu ortamda maruz kalabileceği tehlikelerden haberdar olması, ölçümleri birlikte yürütmeyi kolaylaştırır. Öncelikle ölçümün amacından ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasından bahsedilmelidir. Ölçüm inceleme ve araştırmaların nelere dikkat edilerek yapıldığı, gerekli kontrol ölçüm incelemesinin nasıl yapılması gerektiği ve normal çalışma düzeni dışına çıkılmaması gerektiği konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

İşyeri Ortam Ölçümleri Nelerdir?

 • Çalışma Ortamı Ölçümleri
 • Toz Ölçümü
 • Gürültü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Kimyasal Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • VOC Ölçümü (Kimyasal)
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü
 • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

KANUN NE DİYOR?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.