İş Kazalarının Hukuki Boyutu ve Farkındalık Eğitiminin Amacı Nedir?

İş kazaları sonrasında kuruluşların ve yöneticilerin hukuki alanda karşılaşacağı güçlüklerin kavranması, örnek iş kazaları incelemeleri ile kazaların hukuki boyutunun kavranması bu eğitimde amaçlanmaktadır.

İş Kazalarının Hukuki Boyutu ve Farkındalık Eğitiminin İçeriği Nedir?

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
  • İş kazası ve kaza teorileri
  • İş kazası sonrasındaki yasal süreçler
  • İş kazalarında hukuki sorumluluğun kaynakları
  • İş kazalarında cezai sorumluluğun kaynakları
  • İş kazalarında idari sorumluluğun kaynakları
  • İş kazalarında kayıtların önemi
  • Kaza ve olay araştırmalarının önemi
  • İş kazalarına ilişkin Yargıtay kararları örnekleri
  • Tartışma

İş Kazalarının Hukuki Boyutu ve Farkındalık Eğitimini Kimler Almalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki faaliyetleri ile ilişkili her düzey profesyonel