İlkyardım Eğitiminin Amacı Nedir?

Sağladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin hedeflerinden olan “iş kazalarının ve meslek hastalıklarının” önüne geçmek adına çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızın arasında yer alan İlk Yardım Eğitimlerimiz ile olmasını istemediğimiz kazalar veya hastalıklar meydana geldikten sonra duruma müdahale ederek, hasta veya kazazede üzerinde oluşabilecek kalıcı hasarları önlemeyi hedeflenmektedir.

İlkyardım Eğitimini Kimler Almalıdır?

25406 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği gereğince tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İlk yardım ekibine seçilen tüm personeller ilkyardım eğitimini almak zorundadır.

Bunların dışında hayat kurtarmak isteyen, sorumluluk sahibi herkes ilk yardım eğitimi alabilir. 

İlkyardım Eğitimi Nasıl Verilir?

Sertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar.

İlkyardım Eğitimi Belgelendirmesi ve Güncellenmesi

Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. İlk yardım eğitimi alarak sertifika sahibi olmuş kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı temel ilk yardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellemesi gerekmektedir.

KANUN NE DİYOR?

29 Temmuz 2015 tarih ve 26429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği 19. Maddesine göre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

  • Az Tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Çok Tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı istihdam edilmesi gerekmektedir.