Verdiğimiz hizmetlerin yürütülmesinde, çözüm ortaklarına sağladığımız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetlerini sistemli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmaların temel amacı; hizmet verdiğimiz işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendi kendini denetleyen bir sistemlerinin olmasını sağlamaktır. Entegre OSGB’nin çözüm ortaklarına öneri olarak sunduğu “Entegre Yönetim Sistemleri” kendi iç süreçlerinde kurduğu, uygulamakta olduğu ve bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen sistemlerdir. “Entegre Yönetim Sistemleri” nin kurulması, uygulanması ve denetlenmesi aşamalarında uluslararası standartlar referans alınmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Tüm sistemlerin temelini ve alt yapısını oluşturmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri alanında verilen denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile işletmelerinizde öncelikli olarak bu standart bağlamlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi temeli oluşturuyoruz. Bu sistemi üç temel aşama üzerine oturtmayı hedefliyoruz;

  1. Süreç (Process)
  2. Organizasyon
  3. Dokümantasyon

Diğer standartlarda yer alan “bağlam”ları bu temel aşamalar doğrultusunda kurguluyoruz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; İSG yönetim sistemleri alanında verilen danışmanlık ve denetim hizmetleri ile kurumsal bağlamda etkili bir yönetimin sağlanması için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uyum süreçlerine destek olunmaktadır. Entegre OSGB olarak geçmiş dönemde OHSAS 18001 standardına uyum ile belirli bir yönetim sistemi kuran kuruluşların, geçiş sürecinin yönetiminde danışmanlık ve denetim hizmetleri, yeni standarda baştan uyum süreçleri de dahil olmak üzere “Toplam Kalite Yönetim Sistemi” hizmetleri sunmaktayız.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; Her işletme müşterilerine verdiği hizmetlerin kesintiye uğramadan devam etmesini ister. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bu sürekliliğinin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Entegre OSGB olarak çözüm ortaklarımıza hizmet olarak sunduğumuz Risk Analizi, Acil Durum Tatbikatları vb. konuları ISO 22301 standardında uygun olarak vermekteyiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Bir işletmenin sadece teknik önlemlerle iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle işletmelerin İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliğini sağlamanın yolu işletme içerisinde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasıdır. Bu çerçevede oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve uygulaması gerekmektedir. Çözüm ortaklarımıza, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği risklerinin azaltılması konusunda danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekteyiz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliğinin birbirinden ayrılmaz birer bütün olduğuna inanmaktayız. Bünyemizde çalışan çevre mühendisleri ile hizmet verdiğimiz çözüm ortaklarımıza ISO 14001 standardına uygun olarak danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktayız. Uluslararası mevzuat ve iyi uygulama referanslarına sahip danışmanlık hizmetleri, bu özelliği ile diğer danışmanlık hizmetlerinden ayrılmaktadır. Küresel ölçekte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Entegre OSGB, çözüm ortaklarını en güncel uygulamalar konusunda bilgilendirmekte ve İSG performansını iyileştirebilecek önerilerde bulunmaktadır. Sağlık ve güvenlik performansını bir üst çıtaya taşımak isteyen kuruluşlara yönelik bu hizmetlerimizden faydalanmak için vakit kaybetmeden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.