Risk Analizi ve Değerlendirmesi Nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Bugün ülkemizde risk analizi İş Güvenliği Uzmanlarının kağıt üzerinde hazırlama gereken bir doküman olarak görülse de bizler bu anlayışı değiştirme konusunda oldukça iddialıyız. Bu iddiamız çerçevesinde risk analizi çalışmalarımızı, işletmenin tüm taraflarını çalışmalara dahil ederek yürütmeyi kendimize düstur edindik.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesinde de belirtildiği üzere;

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi Kimler Tarafından Hazırlanır?

İşyerlerinde Risk Değerlendirme Ekibinde görev alan İşveren/İşveren Vekili, Çalışan Temsilcisi Destek Elemanları, atanmış olan İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve bütün birimleri temsil eden tehlikeler ve riskler hakkında bilgi sahibi olan tüm çalışanların ortak çalışmayla hazırlanır.

KANUN NE DİYOR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte, 2013 yılından itibaren 1 kişi bile çalışanı olan tüm işverenler işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi (risk analizi) yaptırmakla yükümlüdür.

Yasa gereği iş yerleri risk analizlerini;

  • Az tehlikeli iş yerleri için 6 yılda 1 kez,
  • Tehlikeli iş yerleri için 4 yılda 1 kez,
  • Çok Tehlikeli iş yerleri için 2 yılda en az 1 kez yenilemek zorundadır.