Patlamadan Korunma Dokümanı (PDK) Nedir?

PKD (Patlamadan Korunma Dökümanı), 16.12.1999 tarihinde AB’nce kabul edilen 1999/92/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin bir karşılığı olarak, ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında ÇSG B. çıkarılan 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde 10’da yer alan “İşveren, 6’ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar” hükmü uyarınca kuruluşların hazırlaması/hazırlatması gereken bir dokümandır.

Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

Hangi İşyerleri Patlamadan Korunma Dokümanı (PDK) Hazırlatmalıdır?

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
 • Maden ocakları (özellikle kömür ve kükürt ocakları),
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
 • Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan işyerleri,
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları,
 • Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
 • Un, şeker, nişasta gibi organik parlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
 • Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
 • Ham deri imalathaneleri,
 • Akü imalathanelerinin ve şarj yerleri,
 • Zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri.
 • Kâğıt fabrikaları üreticileri
 • Alüminyum ve diğer parlayıcı metal tozları oluşan iş yerleri,
 • Ağaç tozu ortaya çıkan iş yerleri vb.

Patlamadan Korunma Dokümanı Kimler Tarafından Hazırlanır?

Patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişiler tarafından hazırlanıp raporlanmalıdır.

KANUN NE DİYOR?

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.