parallax background

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

İSG Performansını Önemseyenlere


İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sadece mevzuat zorunluluklarının yerine getirilmesi ile başarılı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayan faaliyetlerdir. Kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için sağlık ve güvenlik ile ilgili parametrelerin tüm yönetim mekanizması ile bütünleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Günümüz iş yaşamında, iş sağlığı ve güvenliği göstergeleri birçok alanda kuruluşlar için önemli bir “gelişmişlik” göstergesi haline gelmiştir. İyi iş sağlığı ve güvenliği performansı, kurumlara rekabet üstünlüğü sağlayan bir unsur olmasının yanı sıra kurum personelleri için de önemli bir motivasyon kaynağıdır.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki iyi uygulamalar her geçen gün daha da artmakta, sağlık ve güvenlikte mükemmellik arayışları kurumlar için bir zorunluluk haline gelmektedir.

Entegre OSGB, alanında akademik ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği birikimine sahip kadrosu ile kurumlara mevzuat çalışmalarından daha fazlasını sunmaktadır.

1. İş Kazası Araştırması ve Kök Neden Analizi


Kaza araştırmaları ve kök neden analizi çalışmaları dahil olmak üzere işletmelere özel programlarla, toplam kayıpların en aza indirilmesi için üst düzey raporlama hizmetleri de sunulan hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Entegre OSGB olarak “kötü” günlerinizde de yanınızda olmayı düstur ediniriz. Olmamasını temenni ettiğimiz ve olmaması için tüm ekibimizle gayret gösterdiğimiz “İş Kazalarının” yaşanması durumunda, karşınıza çıkması muhtemel “Hukuki ve Teknik” süreçlerde sizlere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

2. Bağımsız İSG Denetim Hizmetleri

Kurumsal sağlık ve güvenlik danışmanlığı ile kuruluşların “İSG yönetim mekanizmaları denetlenerek boşluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması ve bu önerilerin hayata geçirilmesi” süreçlerini kapsayan döngü “Bağımsız Denetim” hizmetlerinin ana hattını oluşturmaktadır.

3. SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Uzun yıllar hastane yönetimi tecrübesine sahip uzman kadromuz ile özel sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda fark yaratacak hizmetler sunmaktayız.

Hedefimiz; İhtiyaçlarınız doğrultusunda size özel gelirlerinizi artırıcı, maliyetlerinizi azaltıcı, raporlanabilir ve takip edilebilir yöntemleri belirlemek, operasyonel ve finansal performansınızı yükselterek kalıcı bir verimliliğe ulaşmanızı sağlamaktır. Temel danışmanlık alanlarımız şöyle sıralanabilir;

- Bütçe yönetimi
- Süreç ve performans yönetimi
- Hastane ruhsatlandırma işlemleri
- Hastane İnşaatı proje danışmanlığı
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
- İç Denetim süreçlerinin belirlenmesi ve kurulması
- Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı
- Hastanelerde JCI (Joint Commission International) akreditasyon danışmanlığı
- Hastane içi hakediş sistemleri danışmanlığı

4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Verdiğimiz hizmetlerin yürütülmesinde, çözüm ortaklarına sağladığımız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetlerini sistemli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmaların temel amacı; hizmet verdiğimiz işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendi kendini denetleyen bir sistemlerinin olmasını sağlamaktır. Entegre OSGB’nin çözüm ortaklarına öneri olarak sunduğu “Entegre Yönetim Sistemleri” kendi iç süreçlerinde kurduğu, uygulamakta olduğu ve bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen sistemlerdir. “Entegre Yönetim Sistemleri” nin kurulması, uygulanması ve denetlenmesi aşamalarında uluslararası standartlar referans alınmaktadır.

 

a. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Tüm sistemlerin temelini ve alt yapısını oluşturmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri alanında verilen denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile işletmelerinizde öncelikli olarak bu standart bağlamlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi temeli oluşturuyoruz. Bu sistemi üç temel aşama üzerine oturtmayı hedefliyoruz;


i. Süreç (Process)
ii. Organizasyon
iii. Dokümantasyon

Diğer standartlarda yer alan “Bağlam” ları bu temel aşamalar doğrultusunda kurguluyoruz.

b. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; İSG yönetim sistemleri alanında verilen danışmanlık ve denetim hizmetleri ile kurumsal bağlamda etkili bir yönetimin sağlanması için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uyum süreçlerine destek olunmaktadır. Entegre OSGB olarak geçmiş dönemde OHSAS 18001 standardına uyum ile belirli bir yönetim sistemi kuran kuruluşların, geçiş sürecinin yönetiminde danışmanlık ve denetim hizmetleri, yeni standarda baştan uyum süreçleri de dahil olmak üzere “Toplam Kalite Yönetim Sistemi” hizmetleri sunmaktayız.

c. ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; Her işletme müşterilerine verdiği hizmetlerin kesintiye uğramadan devam etmesini ister. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bu sürekliliğinin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Entegre OSGB olarak çözüm ortaklarımıza hizmet olarak sunduğumuz Risk Analizi, Acil Durum Tatbikatları vb. konuları ISO 22301 standardında uygun olarak vermekteyiz.

d. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Bir işletmenin sadece teknik önlemlerle iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle işletmelerin İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliğini sağlamanın yolu işletme içerisinde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasıdır. Bu çerçevede oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve uygulaması gerekmektedir. Çözüm ortaklarımıza, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği risklerinin azaltılması konusunda danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekteyiz

e. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliğinin birbirinden ayrılmaz birer bütün olduğuna inanmaktayız. Bünyemizde çalışan “Çevre Mühendisleri” ile hizmet verdiğimiz çözüm ortaklarımıza ISO 14001 standardına uygun olarak danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktayız.

Uluslararası mevzuat ve iyi uygulama referanslarına sahip danışmanlık hizmetleri, bu özelliği ile diğer danışmanlık hizmetlerinden ayrılmaktadır.

Küresel ölçekte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Entegre OSGB, çözüm ortaklarını en güncel uygulamalar konusunda bilgilendirmekte ve İSG performansını iyileştirebilecek önerilerde bulunmaktadır.

Sağlık ve güvenlik performansını bir üst çıtaya taşımak isteyen kuruluşlara yönelik bu hizmetlerimizden faydalanmak için vakit kaybetmeden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.