parallax background

İş Güvenliği Hizmetleri

DAHA GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI


İş Güvenliği Uzmanlarımız, işletmenizin risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt faaliyetlerini sizler adına takip eder ve işletme yöneticilerinize rehberlik ve danışmanlık desteği vererek işletmeniz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında etkin iletişimi sağlar.

Uzmanlarımız görev tanımları gereği yaptıkları tespit ve öneriler ile işletmenizde ortaya çıkabilecek iş güvenliği risklerini sizler adına objektif olarak denetler ve kontrol eder. Bu denetimlere ek olarak eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile işletmenizde oluşabilecek riskleri ortaya çıkmadan önlemeyi hedeflemektedirler.

"İş güvenliği uzmanlığında çözüme açık, esnek ve yenilikçi bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Tüm çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine verdiğimiz yüksek önem ve çalışma ortaklarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler sayesinde, vizyonumuza daha sağlam adımlarla ilerlemekteyiz." Yunus Nazırlı / Kurucu Ortak

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmeliklerce çerçevesi belirlenmiş olan Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Çalışma Planı vb. içeriklerin hazırlanması için gerekli ekip çalışmasına "liderlik" ederler. Hazırlanan içeriklerin İş Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine girişleri de İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından sizin adınıza yapılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde sizlere ihtiyaç duyduğunuz yol arkadaşlığı ve rehberliğini yapmaktadır. Bu rehberlik hizmeti sadece denetlemelerle kısıtlı kalmayıp İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılacak olan yatırımlara da yol göstermeyi hedeflemektedir

İş Güvenliği Uzmanlarımız, kişisel gelişimlerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe ortaya çıkan tüm yenilikleri takip etmekte ve şirketinize bu yenilikleri taşıyabilmektedir. Uzmanlarımızın mesleki gelişimi, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışımızla birlikte şirketimizin önemli temellerinden birini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda İş Güvenliği Uzmanlarımız sadece kanunların çizdiği standartlara bağlı kalmak yerine, işletmelerin çalışma ortamını geliştirmeye yönelik her türlü bilgi ve uygulamayı değerli çalışma ortaklarımızla paylaşmaktadırlar.

KANUN NE DİYOR?

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
-Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde, çalışan başına ayda en az 20 dakika
-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde, çalışan başına ayda en az 40 dakika,
-Örneğin: Yukarıda verilen çalışma sürelerine göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 40 çalışanı olan bir firmanın, 40 X 20 = 800 Dakika yani 13,33 Saat İş güvenliği uzmanı görevlendirmesi veya OSGB’den iş güvenliği uzman hizmeti alması gerekmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ