parallax background

İş Sağlığı Hizmetleri

ÇALIŞANLARINIZIN SAĞLIĞI BİZE EMANET


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimiz kapsamında, çalışma ortamınızı daha sağlıklı hale getirmek amacı ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Personellerinizin sağlık muayenelerini, periyodik tahlil ve tetkiklerini sürekli gözetim altında tutmaktayız.

İşyeri hekimlerimiz personelinizin fiziksel ve biyolojik sağlığını sürekli gözetim altında tutarak bu istatistikleri dijital platformlarda analiz etmektedir. Ortaya çıkan analizler neticesinde işyeri hekimlerimiz tarafından işyerlerinizdeki psikososyal risk etmenlerini azaltarak çalışanlarınızın iş tatminini artırıcı faaliyetler planlanmaktadır. Gerekli durumlarda bu faaliyetlere sağlık sektöründeki diğer partnerlerimizde iştirak etmektedir.

Işyeri Hekimlerimiz, işletmenizde çalışan personelin işe giriş sırasında ve sonrasında periyodik sağlık muayenelerini yapmakta, gözlemlediği özel durumları takip altına alarak işverene bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca işletmenizde çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermektedir. Verilen eğitimler ile ortaya çıkabilecek sağlık risklerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu genel hizmetlere ek olarak işyeri hekimlerimiz;

- İşletmenizde görülen ve/veya görülebilecek olan meslek hastalıklarının takibini yapar,
- İşletmenizde çalışanların, “Psikososyal Risk Etmenlerini” takip eder ve ortaya çıkabilecek durumlar için proaktif önlemler alınmasını sağlar,
- İşletmenizde yapılan iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına “İş Sağlığı” konularını temsilen katılır ve gerekli durumlarda “Liderlik” eder
- İşletmenizde İBYS (İş Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımına “İş Sağlığı” verilerini (İşe giriş muayene raporu, reçeteler, saha denetim raporları vb.) kayıt eder.
- İşletmenizde hazırlanması gerekli ve zorunlu olan ve tanımı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde yapılan dokümanların (sağlık taramaları, periyodik sağlık muayeneleri, risk analizi, acil durum eylem planı, çalışma planı vb.) hazırlanması ve/veya takibi için gerekli ekip çalışmasına katılım sağlar,
- İşletmenizin sınırları içerisinde ortamların (yemekhane, yatakhane, koğuş, kreş, emzirme odaları, soyunma odaları, duş ve tuvaletler) sağlık, hijyen ve sanitasyon kuralları konusundaki kontrollerini yapar ve sonuçlarla ilgili işletme yöneticilerine bilgilendirme yapar,
- İşletmenizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yanınızdadır,
- İşletmelerinizin İş Sağlığı konularında yapacağı yatırımlarda yol gösterir,
- İşyeri Hekimi kişisel gelişimine yönelik sağlık sektöründe ortaya çıkan yenilikleri takip eder ve işletmenize bu yenilikleri taşır.

KANUN NE DİYOR?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda İşyeri tehlike sınıflarına ve çalışan sayılarına göre işyeri hekimi çalışma süreleri belirlenmiştir. Buna göre;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika süreyle geçerlidir. Dolayısıyla bu süreler dolmadan risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekir.

Yukarıda verilen çalışma sürelerine göre örnek olarak tehlikeli sınıfta yer alan ve 40 çalışanı olan bir işletmenin 40 X 10 = 400 Dakika yani 7 saat İşyeri hekimi görevlendirmesi veya OSGB’den işyeri hekimi hizmeti alması gerekmektedir.

İŞ SAĞLIĞI DESTEK HİZMETLERİ