Periyodik Sağlık Taraması Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa, tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa, az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa çalışan kişilerin periyodik sağlık taraması yapılması gerekmektedir.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Faydası Nedir?

Mobil sağlık hizmetleri, işletmelerinize zaman’dan ve büyük ölçekli sağlık maliyetlerinden kurtulmak için tasarlanmış mobilize sistemlerdir. Mobil Sağlık Hizmetleri ile zaman ve üretim kaybını en aza indirmeyi hedeflenmektedir. Bir işletmenin işleyişi devam ederken personellerinin sağlık kontrollerinden geçmesi hem işletme, hem de personeller tarafından avantaj sağlamaktadır. Zamanında yapılan tetkikler sayesinde oluşabilecek sorunlarla ilgili önlem alınması da kolaylaşır.

Periyodik Sağlık Taramaları Nelerdir?

  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan “Spirometre” adı verilen cihazlarla yapılan yönteme solunum fonksiyon testleri denmektedir.

  • Akciğer Grafisi

İş için sağlık raporu için önemli olan bu tarama özellikle fabrika ortamlarında çalışanların belirli aralıklarla çektirmeleri gereken filmdir. İş yerinin ortamı göz önünde bulunarak değerlendirme yapılması gereken bu filmler için akciğerleri etkileyebilecek maddelerin karşısında akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının yüksek olduğu bilinmelidir. Akciğer hastalıkları meslek hastalıkların ilk sıralarında yer alır.

  • Odyometri

İşitme testlerinin tümüne odyometri denmektedir. Özellikle gürültülü olan iş yerlerinde çalışanlara belli aralıklarla yapılmalıdır.

  • Portör Muayenesi

Özellikle gıda sektöründe çalışanların sağlık raporu almak için yaptırdığı testlerden biridir. Bu muayene 3 ayda bir yapılması zorunlu olan muayenelerdendir. Hasta olmayıp, hastalığı bulaştırma özelliğinde olup olmadığı denetlenmektedir.

  • Hepatit-Hıv Taraması

Birden fazla sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalığa verilen isim olan hepatit karaciğer iltihaplanması olarak da adlandırılabilmektedir.

  • Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp hastalıklarının tanısına yardımcı olan bu test Elektrokardiyograf adı verilen cihazla yapılarak kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek amacı ile yapılmaktadır.

  • Göz Testi

Göz testi çalışan kişilerin yapacakları işi görme açısından uygun olup olmadığını anlamak amaçlı uygulanmaktadır.

  • Fiziki Muayene

Sağlık testleri yapılan kişilerin son olarak da genel fiziki muayenesi de yapılarak sağlık raporu verilmektedir. Bu muayenelerin yanında tam kan sayımı, tam idrar testi, kan ve idrarda ağır metal testi de yapılarak periyodik sağlık taraması tamamlanmaktadır.

KANUN NE DİYOR?

6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanununun 15. Maddesinde, işverenler, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çalışanların ve işin niteliklerine göre belirlenmiş aralıkla çalışanların sağlık gözetiminden geçirilmelerini sağlamakla hükümlüdürler.